Astinoomeeronni Nasa ergama buufata hawwaa idil-addunyaa xumuranii gara lafaatti deebiyan

Astiroonoomeroonni afran kunneen keessaa sadii garee Nasa irraa tokko ammoo ejensii hawaa Jappaan Jaxa jedhamurraa yoo ta’an, turii ji’a ja’aaf … read more